Att hjälpa ger glädje-broschyr för årskurserna 1-6

VALITSE/VÄLJ
Att hjälpa ger glädje-broschyr för årskurserna 1-6, beställs styckevis.
Broschyren samlar ihop allt som Finlands Röda Kors erbjuder lågstadierna. I broschyren finns metoder, workshops samt kampanjer att delta i. Skolåret och idéer hur behandla olika teman byggs upp via Vändagen, Veckan mot rasism, Internationella förstahjälpen-dagen och Hungerdagen.Tipsa din vän