Hälsa från en trädgård

PAINETTU KORTTI / TRYCKT KORT

Den mest effektiva hjälpen i områden där till exempel torkan förorsakar hungersnöd är att stöda självförsörjandet. Med din gåva kan en familj grunda en liten trädgård och på så sätt försäkra mångsidig näring och hälsa för sina barn. Samtidigt får de ett budskap som vi alla vill höra: Man bryr sig om dig.


OBSERVERA DETTA

  • Du får det elektroniska kortet (PDF) som bilaga genast per e-post. Ladda ner bilagan så att du kan skriva din egen hälsning i kortet. Om du dessutom vill ha ett tryckt kort, kom ihåg att välja det i rullmenyn. OBS! Fastän du väljer det elektroniska kortet, måste du välja något leveransalternativ, bara för att komma vidare i beställningen.
  • Om du vill att vi skickar kortet direkt till mottagarens adress, kom ihåg att ange leveransadressen samt att skriva din egen hälsning under övriga uppgifter. Vi skriver hälsningen i kortet för dig. Annars får du kortet till din egen adress och kan skriva hälsningen själv.
Fakta
  • Denna Betydelsefulla gåva är ett obundet bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond.
  • Det är en immateriell gåva till den som inte vill ha några föremål. Gåvan är konkret till den som behöver materiell hjälp.
  • Frivilliga förmedlar hjälp runt om i världen.

Polisstyrelsens tillstånd POL-2015-8798/30.11.2015. Insamlingstid 1.1.2016-31.12.2020 i hela landet, utom på Åland. Ålands landskapsregering, tillstånd nr ÅLR 2017/7556/26.10.2017. För humanitär hjälpverksamhet.
Tipsa din vän