Frivilliga som stöd för flyktingar – erfarenheter av att hjälpa och av vänskap

VALITSE / VÄLJ
Idéer och tips för frivilligarbetet med och för flyktingar.Tipsa din vän