I nöd handbok i psykisk första hjälpen på finska

Avsikten med boken I nöd är att få läsaren att bli intresserad av kunskaper i psykisk första hjälpen i situationer då man möter människor som har utsatts för en chock. Psykisk första hjälpen är en medborgarfärdighet och handboken uppmuntrar var och en att hjälpa och stöda sina medmänniskor när något upprörande händer. Trygga metoder för psykisk första hjälpen kan man läras sig och öva på förhand, vilket också ger mod att hjälpa när det behövs.

Handboken är avsedd som läromaterial på kurser i psykiskt stöd och första hjälpen samt för självstudier och som hjälp att upprätthålla kunskaperna i första hjälpen. Boken lämpar sig också som handbok för hjälpsituationer då psykisk första hjälpen behövs och är bra att ha hemma, på arbetsplatser, i skolor och på hälsovårdscentraler. Boken har sammanställts av Duodecim och Finlands Röda Kors.

Produktinformation

  • Redaktörer: Salli Saari, Irja Kantanen, Leena Kämäräinen, Kaisa Parviainen, Sari Valoaho, Pia Yli-Pirilä
  • © Kustannus Oy Duodecim och Finlands Röda Kors
  • Utgivningsår 2009
  • Mjuka pärmar
  • Boken är på finska
  • 119 sidorTipsa din vän