Black Friday... betydelsefulla gåva

Denna gåva innebär kvällsmat för en vecka till en ungdom som har svårigheter i livet. De ungas skyddshus hjälper ungdomar och deras familjer i livets små och stora bekymmer. Tack vare dig får en ungdom kvällsmat, diskussionshjälp och vid behov även ett inkvarteringsställe.


OBSERVERA DETTA

  • Du får det elektroniska kortet som bilaga genast per e-post. Ladda ner bilagan så att du kan skriva din egen hälsning i kortet.
Fakta
  • Denna betydelsefulla gåva är ett bidrag till Finlands Röda Kors verksamhet i hemlandet.
  • Det är en immateriell gåva till den som inte vill ha några föremål. Gåvan är konkret till den som behöver materiell hjälp.
  • Frivilliga förmedlar hjälp runt om i världen.

 

Polisstyrelsens tillstånd POL-2015-8798/30.11.2015. Insamlingstid 1.1.2016-31.12.2020 i hela landet, utom på Åland. Ålands landskapsregering, tillstånd nr ÅLR 2015/11944/22.12.2015. För humanitär hjälpverksamhet.
Tipsa din vän