Myggnät till malariaområden

PAINETTU KORTTI / TRYCKT KORT

Bekämpa malaria! Med denna gåva ger du myggnät till en fyramedlemmarsfamilj i ett malariaområde. Malaria sprids via myggor. Malariamyggorna är i första hand aktiva på nätter och man kan skydda sig mot smittan genom att sova under ett myggnät. Denna gåva hjälper frivilliga att dela ut myggnät och utbilda familjer i att använda dem.


OBSERVERA DETTA

  • Du får det elektroniska kortet som bilaga genast per e-post. Ladda ner bilagan så att du kan skriva din egen hälsning i kortet. Om du dessutom vill ha ett tryckt kort, kom ihåg att välja det i rullmenyn.
  • Om du vill att vi skickar kortet direkt till mottagarens adress, kom ihåg att ange leveransadressen samt att skriva din egen hälsning under övriga uppgifter. Vi skriver hälsningen i kortet för dig. Annars får du kortet till din egen adress och kan skriva hälsningen själv.

Fakta

  • Denna betydelsefulla gåva är ett bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond.
  • Det är en immateriell gåva till den som inte vill ha några föremål. Gåvan är konkret till den som behöver materiell hjälp.
  • Frivilliga förmedlar hjälp runt om i världen.

 

Polisstyrelsens tillstånd POL-2015-8798/30.11.2015. Insamlingstid 1.1.2016-31.12.2020 i hela landet, utom på Åland. Ålands landskapsregering, tillstånd nr ÅLR 2015/11944/22.12.2015. För humanitär hjälpverksamhet.
Tipsa din vän