Textning av adresser

Röda Korsets textningstjänst för kondoleans- och gratulationsadresser inkluderar adress, textning och adressens leverans till priset 25 €. Adresserna skickas som brev inom två vardagar från beställningen.

När du beställer via webbutiken skriv versen och kondoleanstexten under punkten mer information i beställningsinformationen. När du beställer per e-post myynti@punainenristi.fi bör du ange också leverans- och faktureringsinformation. Per telefon kan man beställa på vardagar kl. 8.30-16, numret 020 701 2211.

Adressomslag som finns för textning hittar du i nedanstående grupper.