Bokmånads kampanjen

Material kan beställas under hela läsåret och skolan får själv bestämma tidpunkten för kampanjen. Intäkterna från Bokmånads kampanjen går till Finlands Röda Kors katastroffond.

Allt material är gratis och Matkahuolto sköter transporten.  Du får alla elektroniska material (PDF) som bilaga genast per e-post.

Mer information får du av Markus Högmander markus.hogmander@redcross.fi, 040 757 5601.

I gruppen finns 5 produkter
Produkter sida
Beställ produkter