Dagsverkesinsamlingen

Materialet kan beställas under hela läsåret och skolan avgör själv när insamlingen genomförs. Intäkterna av Dagsverkesinsamlingen går till De ungas skyddshus eller Finlands Röda Kors katastroffond. Intäkterna kan också delas mellan de två.

Allt material är gratis för skolorna och Matkahuolto sköter transporten.

Mer information lämnar Eeva Arrajoki tfn 020 701 2174, eeva.arrajoki@rodakorset.fi

I gruppen finns 2 produkter
Produkter sida
Beställ produkter