Principles in Action-produkter

Visa att du bryr dig – med snygga rödakorsprodukter.

Produktserien Principles in Action – Principer i bruk – kommunicerar de sju principer som styr Röda Korsets och Röda Halvmånens arbete såväl under konflikter och katastrofer som i vardaglig verksamhet.

Röda Korsets principer uppmuntrar till att bry sig om sina medmänniskor, respektera dem och hjälpa behövande oavsett deras etniska bakgrund, religion, samhällsställning eller politiska åsikter. Röda Korsets principer har tryckts på Principles in Action-produkterna på flera olika språk.

Röda Korsets och Röda Halvmånens verksamhet styrs av principerna humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.

I gruppen finns 5 produkter
Produkter sida
Beställ produkter