Datasekretess

Vi respekterar våra kunders rätt till integritetsskydd och datasekretess. Vi hanterar alla personuppgifter ansvarsfullt inom ramen för lagen om personuppgifter.

Vi ber om personuppgifter endast för vårt eget kundregister och överlämnar inte uppgifterna till utomstående.

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt lagen om personuppgifter (523/1999) §10.

Registeransvarig
Finlands Röda Kors
Fabriksgatan 1a, 00140 Helsingfors
FO-nummer: 0116988-7

Kontaktperson för registerärenden
Kirsi Lehtinen
tfn 020 701 2000
jasenrekisteri(at)rodakorset.fi

Registrets namn
Finlands Röda Kors kundregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla Finlands Röda Kors kundregister samt arkivering och hantering av kundernas beställningar. Uppgifterna i registret används till egen direktmarknadsföring om inte kunden har förbjudit direktreklam. För elektronisk direktreklam ber vi kunden skilt om tillstånd i enlighet med personuppgiftslagen. Registret används också för uppföljning av paket som kommit bort.
Kunden har rätt att kontrollera, ändra i och avlägsna uppgifter om sig själv ur registret. Kunduppgifterna i registret överlåts inte till utomstående. Personuppgifterna hanteras inom ramen för och i enlighet med lagen om personuppgifter.

Registrets datainnehåll
Kundregistret innehåller följande uppgifter:
- Kundens för- och efternamn
- E-postadress
- Postadress
- Telefonnummer
- Finlands Röda Kors kundnummer

Regelmässiga informationskällor
Kontakt- och kunduppgifterna i registret inhämtas av kunden själv då kundförhållandet uppstår samt genom de uppgifter som kunden tillhandahåller under kundförhållandets lopp. Ett kundförhållande uppstår då
1) en kund ber om en produktkatalog,
2) registrerar sig i webbbutiken eller
3) beställer en produkt.

Överlåtande av uppgifter
Uppgifterna överlåts inte till någon utanför Finlands Röda Kors.

Registerskydd
Kundregistret behandlas absolut konfidentiellt och är på tillbörligt sätt skyddat från utomstående. Registret förvaras inte i utskrift på papper. Det ADB-baserade systemet finns inom företagets skyddade interna nätverk. Systemet har skyddats med brandmur mot kontakter utifrån. Med tanke på störningar lagras uppgifterna regelmässigt genom kopiering.
Registret används endast av personer till vilkas arbetsbeskrivning det hör att använda registret. Varje användare har en personlig användar-ID och ett lösenord. Anvädningsrätt beviljas och övervakas av kontaktpersonen för registerärenden.
Anställda som hanterar kundregisteruppgifter omfattas av tystnadsplikt. Uppgifter uppges eller överlåts till utomstående endast på basis av lagstadgad anmälningsplikt, såsom på anmodan av kunden själv eller myndighets begäran i enlighet med lagen. Till webbutikens ingångssida